Projekter som forebygger mobning
Projekter

Projekter der skaber trivsel og sammenhold

Vi har flere projekter i støbeskeen målrettet både unge, forældre og/eller fagprofessionelle.

Den røde tråd gennem projekterne bygger på forskningsbaseret teorier om samspilsproblematikker og mobning.

Vi har stort fokus på praksisnærhed, og temaer som trivsel, sammenhængskraft og relationskompetence for alle involverede parter er til stede i alt, hvad vi foretager os.