SPOT TEGN PÅ MOBNING - 1 time webinar til fagpersoner

For dig, der arbejder med børn og unge i grundskole og efterskole.

En vidensindsprøjtning til alle skolens fagpersoner

 

Webinaret har til formål at:

  • Sikre fælles afsæt og forståelse af mobning og de lovkrav der findes til skoler hvad angår forebyggelse og håndtering af mobning eller lignende.
     
  • Introducere konkrete analyseredskaber til bedre at kunne spotte tegn på mobning eller anden mistrivsel i klassen.
     
  • Igangsætte refleksioner om måden skolen arbejder med trivselsfremme, mobbeforebyggelse og håndtering af mobning og som deltagerne efterfølgende kan arbejde videre med ud fra den fælles forståelse

Webinaret indeholder en kort gennemgang af de lovkravene til forebyggelse og håndtering af mobning. Vi kigger på fænomenet mobning, på definitioner og på de faldgruber der kan være i hådnteringen af mobning eller lignende.
Webinaret indeholder også konkrete redskaber til bedre at kunne spotte potentielle tegn på mobning som kan anvendes til at kaste et blik på fællesskabet og de mønstre der kan opstå, fremfor på enkelte elever alene.

Til slut får deltagerne en refleksionsopgave som de kan arbejde på og som vil hjælpe med at klarlægge nuværende tiltag og mulige kommende tiltag i trivselsarbejdet.

Det er muligt at bestille  et opfølgningsmøde hvor vi sammen evaluerer refleksionsøvelsen og hvor der vil være plads til at anvende analyseredskaberne med afsæt i cases fra egen praksis.
På dette møde har vi også mulighed for at tilpasse strukturer og anvendelse af redskaber så de bedst muligt understøtter jeres arbejde med at skabe sunde læringsmiljøer og klassefællesskaber med plads til alle.

Det får du ud af webinaret

Webinaret tilbydes til fx alle lærere/pædagoger på en årgang, på et trin eller for alle medarbejdere på hele skolen. På webinaret får du:

  • Viden om mobning og mobningens mønstre
  • Viden om de lovkrav der er til skoler vedr. forebyggelse og håndtering af mobning eller lignende
  • Introduktion til metoder til analyse af fællesskabet

 

Her kan du booke

Der er ofte mulighed for at tilbyde dette webinar gratis (så længe økonomien rækker) I kan deltage med alle skolens medarbejdere eller med medarbejdere fra f.eks. et trin.

Kontakt os os hør mere om mulighederne.

Pris kr. 2.000

Mød dine undervisere

Inge Temple

Underviser og projektleder.
Inge er indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering. Hun har afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.

Charlotte Amalie Hyldig

Underviser og kursusudvikler

Charlotte har mange års erfaring som lærer i grundskolen og kan derfor tale ind i jeres virkelighed. Derudover læser hun antropologi ved siden af arbejdet som lærer. I Ung uden Mobning hjælper Charlotte med at udvikle kurser og materialer ligesom hun underviser på flere af UUMs kurser og workshops.