2½ timers kursus - SAMMEN OM TRIVSEL

For dig, der arbejder med børn og unge i grundskole og efterskole.

Et praksisorienteret kursus til alle skolens fagpersoner

 

Kurset har som formål at:

 • Understøtte fagpersonerne i trivselsarbejdet
   
 • Med afsæt i Undervisningsmiljøloven sikre fælles afsæt ift. forebyggelse og håndtering af trivselsudfordringer, mobning eller lignende.
   
 • Styrke fagpersonernes bevidsthed om egen adfærd og egne virkemidler.
   
 • Træne brugen af analyseredskaber og skabe overblik over tilgængelige materialer.


På selve dagen afsætter vi tid til at lægge en konkret  tri-for-trin plan så I kan gå i gang direkte efter kurset.

UUM kommer med specialiseret viden og vil med afsæt i skolens politikker og jeres udfordringer og praksis, introducere jer for praksisnære metoder.
Kursusdagen består af et vidensoplæg og en workshop hvor vi dykker ned i materialer og redskaber så de bliver relevante og anvendelige for jer.

Udover at I får træning i at anvende fx analysemodellerne der giver jer indsigt i fællesskabets mønstre, får I redskaber til at vurdere om skolens ani-mobbestrategi er formuleret så den lever op til lovkrav og sætter tydelige rammer for jeres arbejde med trivsel - som noget der kan mærkes i jeres daglige praksis.

Kurset afvikles på skolen og er egnet til alle skolens medarbejdere.
Vi lægger op til, at skolens ledelse og repræsentanter fra skolebestyrelsen deltager på kurset. Dagens dialoger om trivselsarbejdet i praksis kan udgøre en del af medarbejderinddragelsen i arbejdet med skolens lovpligtige antimobbestrategi og handleplan mod mobning. 
Det er muligt at bestille et særskilt (betalt) kursus til den del af arbejdet.

Tre måneder efter kurset afvikles et opfølgningsmøde hvor vi evaluerer jeres erfaringer. På dette møde har vi mulighed for at tilpasse strukturer og anvendelse af redskaber så de bedst muligt understøtter jeres arbejde med at skabe sunde læringsmiljøer og klassefællesskaber med plads til alle. Allerede på kurset vil I modtage evalueringsredskabet der sætter rammen for evalueringen så vi bedst muligt kan skabe en fælles praksis til lige netop jeres skole og jeres team.

 

Det får du ud af kurset

Kurset tilbydes til fx alle lærere/pædagoger på en årgang, på et trin eller for alle medarbejdere på hele skolen. På kursusdagen får du:

 • Viden om mobning og mobningens mønstre
 • Træning i modeller og metoder til analyse af fællesskabet
 • Trin-for-trin guide til håndtering af mobning eller lignende i praksis (handleplan)
 • Tid til sparring og planlægning sammen med dine kollegaer/i teamet så I kan omsætte den nye viden til praksis
 • Redskab til tjek af skolens antimobbestragi
 • Redskab til evaluering af indsatser

Efter kurset vil du være i stand til:

 • At facilitere og bidrage til børns sunde fællesskaber samt forstå din egen rolle heri. 
 • At vide, hvor du kan finde viden, sparring og støtte i tilfælde, hvor du oplever ekskluderende fællesskaber, mobning eller lignende i din klasse. 
 • At have kendskab til kommunens/skolens mobbepolitik samt den procesplan, du skal benytte, hvis du oplever, at en elev bliver mobbet.

 • At have en forståelse af, hvem der har ansvar for hvad i et forløb, som drejer sig om mobning eller lignende.

 

Her kan du booke

Med støtte fra Socialstyrelsen kan vi tilbyde dette oplæg gratis (så længe økonomien rækker) Book derfor gerne i god tid.
OBS - der skal være min. 10 deltagere før et lokalt kursus kan oprettes.

Mød din underviser

Inge Temple

Stifter og formand for Ung uden Mobning - en forening fra 2017 der startede op med økonomisk støtte fra Socialministeriet. I Ung uden Mobning udvikles metoder til at øge trivsel. Inge afholder kurser til både forældre og fagpersoner, som styrker skole/hjem samarbejdet, kommunikationen og deres rolle i forhold til at skabe sunde og inkluderende fællesskaber for unge.
I Ung uden Mobning leder Inge de brede samarbejder på tværs med andre interesseorganisationer og NGO'er.
Inge er derudover indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering af systemisk opstilling. Hun har siden 2012 afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.

LÆS MERE HER