To timers forældreoplæg - Det Fælles Vi

For forældre med børn i grundskolen, efterskolen og på ungdomsuddannelser

En oplæg der samler

Oplægget har som formål at klæde forældre på med viden om børn og unges samspil og hvad mobning er og gør.

Vi kommer med konkrete bud på hvordan samarbejdet mellem forældre og skolen i form af et fælles vi kan have stor betydning for klassen. Vi tager afsæt i den seneste forskning i mobning og har fokus på at skabe et fælles forståelsesgrundlag for mobningens dynamikker.

Oplægget indeholder fortællinger fra den virkelige verden og giver bl.a. indblik i hvordan problemer vokser og gode intentioner kan virke modsat når vi ser forskelligt på klassens samspilsproblemer.

Det får du ud af oplægget

  • Viden om mobning og mobningens mønstre
  • Indblik i forældrenes rolle i forebyggelse og håndtering af mobning
  • Faldgruber i skole-hjem-samarbejdet
  • Guide til støtte for klassens fællesskab

 

Oplæggets indhold og pris

Oplægget består af en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog, øvelser og refleksion. Undervisningen er dialogisk og involverende. Deltagerne får rig mulighed for at reflektere over børnenes fællesskab i klassen og over hvordan de som forældre guider og støtter bedst muligt.

Pris kr. 6.500 ekskl. transport

Økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Det er muligt at søge støtte til kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond

Mød din underviser

Inge Temple

Stifter og formand for Ung uden Mobning - en forening fra 2017 der startede op med økonomisk støtte fra Socialministeriet. I Ung uden Mobning udvikles metoder til at øge trivsel og afholder Inge kurser til både forældre og fagpersoner som styrker skole/hjem samarbejdet, kommunikationen og deres rolle i forhold til at skabe og støtte sunde og inkluderende fællesskaber for unge.
I Ung uden Mobning leder Inge de brede samarbejder på tværs med andre interesseorganisationer og NGO'er.
Inge er derudover indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering af systemisk opstilling. Hun har siden 2012 afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.


Læs mere på www.houseofheroes.dk

Ung uden Mobning