Det Fælles Vi - 2 timers oplæg

For forældre med børn i grundskolen, efterskolen og på ungdomsuddannelser

En oplæg der giver et fælles afsæt

Oplægget har til formål at give forældre viden om mobning og hvad mobning er medvirkende til.

Vi kommer med konkrete bud på, hvordan samarbejdet mellem forældre og skolen i form af "et fælles vi" kan have stor betydning for klassen. Vi tager afsæt i den seneste forskning indenfor mobning og har fokus på at skabe et fælles forståelsesgrundlag for mobningens dynamikker.

Oplægget indeholder fortællinger fra den virkelige verden og giver bl.a. indblik, i hvordan problemer vokser og gode intentioner kan virke modsat, når vi ser forskelligt på klassens samspilsproblemer.

Det får du ud af oplægget

  • Viden om mobning og mobningens mønstre
  • Indblik i forældrenes rolle i forebyggelse og håndtering af mobning
  • Faldgruber i skole-hjem-samarbejdet
  • Guide til støtte for klassens fællesskab

 

Oplæggets indhold og pris

Oplægget består af en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog, øvelser og refleksion. Undervisningen er dialogisk og involverende. Deltagerne får rig mulighed for at reflektere over børnenes fællesskab i klassen og over hvordan de som forældre guider og støtter bedst muligt.

Pris kr. 7.500 ekskl. transport

Økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Det er muligt at søge støtte til kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond

Mød din underviser

Inge Temple

Underviser og projektleder
I Ung uden Mobning leder Inge de brede samarbejder på tværs med andre interesseorganisationer og NGO'er.
Inge er derudover indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering af systemisk opstilling. Hun har siden 2012 afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.

LÆS MERE HER