Vi samler viden fra alle sider

I vores advisory board har vi Danmarks førende forskere i mobning, eksklusionsprocesser og skole-hjem-samarbejde samt flere praktikere, der har mange års erfaring med fællesskaber og samspilsproblematikker.

Forskere, børn, pædagoger, skoleledere, forældre, unge, lærere, fritidsledere, erhvervsfolk, psykologer m.m. ligger alle inde med værdifuld viden om fællesskaber, trivsel og fællesskabers udfordringer.

Derfor har vi samlet et frivilligt advisory board, der hjælper os med at sikre vores vidensgrudlag, og som rådgiver os om praksis.

Hvis du har stor erfaring fra forskning eller praksis om fællesskaber, trivsel og samspilsproblematikker, og du kunne tænke dig at bidrage med din viden, så send en mail til os på mail@uum.dk. Fortæl os om din baggrund og lidt om, hvad du har at byde ind med.

Advisory boardet mødes to gange årligt.

Medlemmer af Ung Uden Mobnings advisory board

Stine Kaplan Jørgensen, Ph.D.

Ph.d. og Lektor ved Professionshøjskolen Metropol. Stine har i sin ph.d. 'Alle for en mod mobning' bl.a. forsket i de metoder der på folkeskoler sættes ind med ved mobning men som kan virke modsat, hvor mobningen ikke standses og i værste fald forsætter med fornyet styrke og ammunition.

 

Maria Ørskov Akselvoll, Ph.d.

Marias ph.d. 'Folkeskole, forældre, forskelle' stætter fokus på bl.a. samarbejdet mellem skole/hjem og på de forskelle, der har betydning for, hvem der reelt har mulighederne for at være de 'gode, involverede forældre' i folkeskolen. 

Helle Rabøl Hansen, Ph.D.

Helle har forsket i mobning gennem 20 år og har været en del af forskningsprojektet ExBus (Exploring Bullying in Schools)

Hun er en af de personer i Danmark som har mest viden om fænomenet mobning og hun har skrevet flere bøger om emnet, senest bogen 'Mobning' (Aarhus Universitets Forlag)

Gro Emmertsen Lund, Ph.D.

Skolekonsulent (selvstændig), serieredaktør ved Dansk Psykologis Forlag, forfatter og foredragsholder. Gro har i sin ph.d. 'Usynlige sociale eksklusionsprocesser i skolen' bl.a. forsket i de utilsigtede processer i skolen der kan betyde, at forældre stemples som 'besværlige' og derfor i realiteten ekskluderes fra det, der skulle være et samarbejde mellem skole/hjem.

Birgit Smedegaard, MPO

Leder af PGU - Rosenholm, Master i Organisationspsykologi, Cand. pæd. pæd. 

Birgit har tidligere været skoleleder på folkeskoler i både Syddjurs og Aarhus kommune og har stor erfaring med alt det, der rører sig i folkeskolen og det, der kan være vanskeligt i en skole kontekst. 

 

Lone Wittendorff

Psykoterapeut, Ungementor, tidl. stifter og projektudvikler ved AIDA (center for spiseforstyrrelser, Frederiksberg)

Lone har som udvikler og projektansvarlig ved AIDA stor erfaring med organisationsopbygning og fondsansøgninger. Hun har arbejdet med særligt sårbare unge og deres forældre gennem flere år og er en af de fagfolk vi kan trække på i foreningen.

Jesper Koch. Cand. psych.

Adfærdspsykolog, direktør for Ganz Normal, specialist i neurobranding.

Jesper hjælper os på organisationsniveau med at sikre at vores kommunikation når ud til vores målgrupper. 

Sinnet Sørensen

Afdelingsleder Centerklasserne Højvangskolen i Horsens. Sinnet er uddannet lærer og har arbejdet i praksis med udsatte unge gennem 16 år.

Hun har yderligere uddannet sig indenfor neuropædagogik og har lige stor indsigt i skoleverden og som i mennesker.

Ulrik Jørgensen

Fritidsleder hos UngiAarhus Vest, Aarhus Kommune. Ulrik har arbejdet med unge siden 2007 og giver os indsigt i den fritids- og klubverden som vores børn og unge færdes i udenfor skoletiden.

Lars Stilling Netteberg

Lars har mange års erfaring indenfor temaerne trivsel og mobning - ikke mindst fra de 12 år i Red Barnet hvor han arbejdede som projektleder med bl.a. det der er blevet til Fri For Mobberi. 

Laura Lund

Laura har studeret uddannelsesvidenskab på AU og har erfaring fra bl.a. Løkkefonden. Hun ved en masse om tilrettelæggelsen af motiverende læringsmiljøer for unge med negative skoleerfaringer.

Laila Colding Lagermann Ph.D.

Laila er cand. pæd. og ph.d. i pædagogisk psykologi og bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning, samt uddannelses- og ungdomsforskning.

Lisbeth Mogensen

Lisbeth Vangsbjerg Mogensen

Med 23 års erfaring fra kommunale direktørposter i både Børn og Unge og Sundhed samt 11 år som selvstændig konsulent hjælper Lisbeth os både på strategisk niveau og med dialogen med det offentlige. 

Cand. theol. Aarhus Universitet

Dig?

Kan du med din erfaring og viden bidrage til Ung uden mobning? Så kontakt os gerne!

Dig?

Kan du med din erfaring og viden bidrage til Ung uden mobning? Så kontakt os gerne!