Vi arbejder med fokus på at ...

 

Skabe sunde fællesskaber med plads til at være sig selv - og med plads til alle.

 

Det gør vi bl.a. ved at ...

Klæde børn og unge på til at kunne stå stærkere, til at øge deres handlekraft og til bedre at kunne navigere i ungdomslivet

Klæde forældre på til samarbejdet med skolen, til at støtte det sunde fællesskab og til at hjælpe hvis mobning opstår

Klæde fagprofessionelle på til samarbejdet med forældrene samt til at kunne forebygge og håndtere samspilsproblematikker.

 

Alle vores indsatser bygger på den nyeste viden om fællesskaber og samspilsproblematikker. 

Alle børn og unge har ret til trivsel ...

... og at sikre trivsel for alle er en pligt og en opgave, vi skal løfte i fællesskab. 

 

Vi tror på

At alle har ret til, at være en del af positive fællesskaber og på at gode fællesskaber stor værdi for alle.

Ligeværdighed og på at alle har værdi for, og noget at bidrage med til fællesskabet.

Partnerskaber og brede samarbejder som vejen frem - væk fra forsøg med simple løsninger på komplekse problemstillinger.

 

VÆRDIGRUNDLAG

Vi har fokus på det enkelte menneske og fællesskabet samtidigt, hvad enten der er tale om mobberamte og deres forældre, fagpersoner der er en del af fællesskabet eller andre børn og unge der er påvirket af fællesskabets usunde mønstre.

For at sikre dette fokus i alle vores aktiviteter, har vi defineret de værdier, der skal være det fælles fundament for organisations kultur og klima. Disse værdier er en del af måden, vi ser os selv på og den måde, vi arbejder på både internt og eksternt.

 

Kvalitet og Viden

Handlekraft og Fællesskab

Åbenhed og Dialog

Ligeværdighed og Samspil

Empati og Tryghed