Bestyrelsesmedlem Ung Uden Mobning

Bestyrelsesformand og Projektudvikler - Charlotte Amalie Hyldig - Tlf. 29704330

Charlotte er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som lærer i 20 år. Derudover er hun cand. soc med særlig interesse for konflikter og modstandsformer. Hun har i gennem flere år arbejdet med udskolingselever og deres særlige udfordringer i forhold til trivsel og fællesskaber. I UUM arbejder Charlotte med projektledelse, kursusudvikling og facilitering af workshops målrettet det faglige personale i folkeskolen. 

Daglig leder og Projektudvikler – Inge Temple – Tlf. 26828144

Inge har siden 2012 arbejdet som selvstændig familievejleder og unge coach, Familievejleder og Trivselskonsulent. Inge har siden 2012 holdt hundredevis af samtaler med unge og deres familier og har stor erfaring med at styrke børn og unges selvværd og tro på egne muligheder. Inge er også konsulent og Trivselskonsulent og holder kurser og workshops på skoler inden for temaer som trivsel, fællesskaber og livsduelighed. I 2018 stiftede Inge med støtte fra Socialstyrelsen Ung Uden Mobning.            

Bestyrelsesmedlem Ung Uden Mobning

Kasserer & Programchef – Dorte Marnow - Tlf. 22413726

Dorte har siden 2016 arbejdet som selvstændig pædagogisk konsulent. Hun afsluttede i 2021 en kandidat i pædagogisk sociologi med et speciale om tillid i skole-hjem-samarbejdet. Dorte arbejder især med familier, der er udfordret i hverdagen af angst og skolevægring. Hun arbejder også på skoler, hvor hun faciliterer sparring for fagfolk og afholder foredrag og workshops.