Landsformand & Programudvikler – Inge Temple – Tlf. 26828144

Inge har siden 2012 arbejdet som selvstændig familievejleder, Børne/Unge Coach, Familievejleder og Trivselskonsulent. Inge har siden 2012 holdt hundredevis af samtaler med unge og deres familier og har stor erfaring med at styrke børn og unges selvværd og tro på egne muligheder. Inge er også konsulent og Trivselskonsulent og holder kurser og workshops på skoler inden for temaer som trivsel, fællesskaber og livsduelighed. I 2018 stiftede Inge med støtte fra Socialstyrelsen Ung Uden Mobning.            

Bestyrelsesmedlem Ung Uden Mobning

Kasserer & Programchef – Dorte Marnow - telefon 22413726

Dorte har siden 2016 arbejdet som selvstændig pædagogisk konsulent. Hun afsluttede i 2021 en kandidat i pædagogisk sociologi med et speciale om tillid i skole-hjem-samarbejdet. Dorte arbejder især med familier, der er udfordret i hverdagen af angst og skoleværing. Hun arbejder også ude på skolerne, hvor hun faciliterer sparring for fagfolk og afholder foredrag og workshops.

Bestyrelsesmedlem Ung Uden Mobning

Vi søger nyt bestyrelsesmedlem

Vi har brug for en stærk profil der har tid, evner og motivation for på frivillig basis at hjælpe UUM op og frem. 

Læs mere her