Samspilsproblematikker der fylder

Er du lærer eller pædagog, eller arbejder du på anden måde med børne- og ungefællesskaber?
Oplever du udfordringer i fællesskabet eller mistrivsel hos et eller flere børn?

Ung Uden Mobning hjælper dig og dine kollegaer i form af kurser, oplæg og workshops, der giver jer fælles forståelse, fælles afsæt og fælles sprog for at arbejde med samspilsproblematikker.

UUM tilbyder

Kurser, oplæg, foredrag, workshops, indhold til pædagogiske dage


 

Vi kan hjælpe dig på vej med ...

Konkrete redskaber der styrker trivselsarbejdet.

Konkrete redskaber der hjælper de voksne til at aflæse fællesskabets mønstre.

Procesredskaber til at arbejde med trivsels- og antimobbestrategi

Procesredskaber til at skabe gode rammer og retning for det ligeværdige skole-hjem-samarbejde.

At skabe overblik over indsatser fra forskellige organisationer - 
så du slipper for at gøre alt arbejdet selv og øger chancen for at ramme rigtigt i dit valg af indsats.

 

Se hvad du kan bruge os til her

Mobning er børnenes problem – men de voksnes ansvar

Det er de voksnes ansvar at sætte ind på et tidligt stadie ved begyndende social mistrivsel i fællesskabet,
som på sigt kan føre til en ekskluderende og utryg mobbekultur.
Derfor arbejder UUM sammen med dig som fagperson, så du klædes på til at kunne:

Genkende og forstå problematikker og sociale mønstre 

Handle ved hjælp af de redskaber der er til rådighed for at kunne støtte fællesskabet og den enkelte elev


Navigere i strukturerne i mobningsramte og mobningstruede grupper/klasser

Arbejde langsigtet relationelt med fællesskabende didaktikker, der skaber optimale forhold for trivsel for alle i en sund fællesskabskultur. 

 
 

Spot tidlige tegn - mobningens mønstre

Mobning kan opstå i fællesskaber med lav grad af tillid, tryghed og tolerance​ og nogle af tegnene kan være:

Mange tavse elever der holder sig tilbage i timen

Fastlåste grupperinger og/eller ensomme elever

Gentagne konflikter og/eller magtkampe

Læg også mærke til, om der i fællesskabet er 'rigtige/forkerte' måder at være på/se ud på.
Humor bruges ofte for at dække over mønstre som foragtproduktion og eksklusion og kan spottes der hvor børnene siger:"Det er jo bare for sjov"


Skolens fagpersoner skal vide, hvad de skal kigge efter. Det er vigtigt, at kunne stille de rigtige spørgsmål og fagpersonerne skal være klædt på til at kunne navigere i fællesskabets mønstre.

Trivsel i klassefællesskabet

Mobning som det fællesskabende er ikke noget, der bare lige opstår. Det er oftest en dårlig "vane", som fællesskabet tillægger sig – ofte i mangel af noget andet og bedre at være fælles om. Det er derfor vigtigt at hjælpe fællesskabet med at finde frem til sunde vaner og noget fællesskabende, som inkluderer og gør plads til alle.