Frivillig i Ung Uden Mobning
Bliv frivillig

Gør en forskel for andre – og dig selv

Brænder du, ligesom os, for at gøre en forskel for børn og unge mellem 9 og 20 år? Og har du lyst til at bruge 3-5 timer om ugen på en frivillig opgave i Ung Uden Mobning?

Ung Uden Mobning yder gratis hjælp og støtte til mobningsramte børn og unge og de voksne omkring dem – både forældre og fagpersoner.

Ud over at gøre en forskel for børn og unge, som står i en svær situation, udvikler og tilegner du dig faglige og personlige kompetencer, som du kan bruge i mange andre sammenhænge – resten af livet.

 

Bliv frivillig i UUM

Hvis du kan identificere dig med vores værdigrundlag og har lyst til at være en del af vores fællesskab, så kontakt os, og lad os få en snak om, hvordan vi kan starte et samarbejde.

Kontakt

Fællesskab med plads til alle

Vores mål er at hjælpe så mange mobningsramte børn og unge som muligt og at bygge tolerante og sunde fællesskaber med plads til alle.

Denne tilgang kendetegner også foreningens interne organisering: Vi ønsker vi os en organisation og en ramme for vores frivillige, der er kendetegnet ved et sundt fællesskab, hvor der er plads til de deltagendes meninger, holdninger og ideer. Du får altså en høj grad af selvbestemmelse og mulighed for selv at præge indholdet i dit frivillige arbejde. Samtidig er der nødvendigvis også opgaver, der skal løftes i fællesskab, som vi forventer, du også har lyst til at deltage i.

Opgaver vi har brug for hjælp til:

Rådgivning

Kommunikation og events

Koordinering af frivillige

Administration og diverse

Opgaver tilpasset dine ønsker

Det allervigtigste er, at du som frivillig har lyst og tid til at være med til at hjælpe unge mennesker til et liv uden mobning. Alt efter din baggrund og interesse, kan du løse opgaver inden for forskellige områder.

Da vores fokus er arbejdet med håndtering af mobning og skabelsen af øget trivsel, er det naturligvis inden for dette område, vi har brug for flest frivillige.

Til den direkte kontakt med børn og unge forestiller vi os at du er enten færdiguddannet eller under uddannelse som lærer, pædagog, psykolog, terapeut eller anden uddannelse indenfor sundhed og omsorg.

Børneattest (anmodes af foreningen) og en ren straffeattest er en forudsætning for at kunne blive frivillig i UUM.

Udvikl dine kompetencer i et spændende fællesskab

Klædt på til opgaven

Gennem uddannelse/UUM-kurser og on-the-job-træning bliver alle rådgivere klædt på med viden om mobning og samspilsproblematikker og trænet i samtaleteknikker, så du er i stand til at hjælpe bedst muligt. Du kommer til at varetage samtaler med den mobningsramte unge, dennes forældre og eventuelt fagpersonale og gør på den måde en kæmpe forskel for de unge, der står i en meget svær situation.

Kurser for fagpersonale

Har du den rette baggrund, kan du være med til at lave trivsels- og mobningshåndteringskurser for fagpersonale på skoler, efterskoler og i fritidsforeninger. På disse kurser udbreder vi den nyeste forskning i mobning og sikrer, at både håndtering og forebyggelse af mobning på skoler og i klubber m.m. sker velinformeret og velovervejet. Du blive trænet i bl.a. formidling og personlig fremtræden, så du kan stå sikkert i opgaven.

Udbred viden om mobning

Hjælp os med aktivt at udbrede kendskabet til Ung Uden Mobning og vores arbejde – og ikke mindst formidle den nyeste viden om mobning. Hvis vi skal mobning til livs, er det nødvendigt, at vi forstår mobning som noget, der opstår i fællesskaber med usunde sociale mønstre frem for et problem mellem enkeltindivider. Med din indsats kan du være med til at skabe et mere oplyst og tolerant samfund, hvor vi hjælper hinanden, og hvor der er plads til forskelle.