SAMMEN OM TRIVSEL - 3 timers kursus til fagpersoner

For dig, der arbejder med børn og unge i grundskole og efterskole.

Et praksisorienteret kursus til alle skolens fagpersoner

 

Kurset har til formål at:

 • Understøtte fagpersonerne i trivselsarbejdet
   
 • Sikre fælles afsæt ift. forebyggelse og håndtering af trivselsudfordringer, mobning eller lignende - med afsæt i Undervisningsmiljølovens krav til skoler.
   
 • Styrke fagpersonernes bevidsthed om egen adfærd og egne virkemidler.
   
 • Introducere konkrete analyseredskaber og skabe overblik over tilgængelige materialer.


På selve dagen afsætter vi tid til at lægge en konkret  trin-for-trin plan så I går derfra med en konkret plan for fremtiden.

UUM kommer med specialiseret viden og vil med afsæt i skolens antimobbestrategi, udfordringer og praksis, introducere jer for praksisnære metoder.
Kursusdagen består af et vidensoplæg og en workshop hvor vi dykker ned i materialer og redskaber så de bliver relevante og anvendelige for jer.

Udover at I introduceres til konkrete analysemodeller der giver jer indsigt i fællesskabets mønstre, får I viden der gør jer i stand til at vurdere om skolens ani-mobbestrategi lever op til lovkravene og sætter rammer for trivselsarbejdet der kan mærkes i jeres daglige praksis.

Kurset afvikles på skolen og er egnet til alle skolens medarbejdere.
Vi lægger op til, at skolens ledelse og repræsentanter fra skolebestyrelsen deltager på kurset. Dagens dialoger om trivselsarbejdet i praksis kan udgøre en del af medarbejderinddragelsen i arbejdet med skolens lovpligtige antimobbestrategi og handleplan mod mobning. 

Det er muligt at bestille et særskilt (betalt) kursus til den del af arbejdet.

Efter kurset afvikles et opfølgningsmøde hvor vi sammen evaluerer jeres erfaringer. På dette møde har vi mulighed for at tilpasse strukturer og anvendelse af redskaber så de bedst muligt understøtter jeres arbejde med at skabe sunde læringsmiljøer og klassefællesskaber med plads til alle.
Umiddelbart efter kurset kontakter vi jer for at evaluere dagen og for at planlægge opfølgningsmødet, så vi bedst muligt kan skabe en fælles praksis til lige netop jeres skole og jeres team.


 

Det får du ud af kurset

Kurset tilbydes til fx alle lærere/pædagoger på en årgang, på et trin eller for alle medarbejdere på hele skolen. På kursusdagen får du:

 • Viden om mobning og mobningens mønstre
 • Viden om de lovkrav der er til skoler vedr. forebyggelse og håndtering af mobning eller lignende
 • Introduktion til metoder til analyse af fællesskabet
 • Trin-for-trin guide til håndtering af mobning eller lignende i praksis (handleplan)
 • Tid til sparring og planlægning sammen med dine kollegaer/i teamet så I kan omsætte den nye viden til praksis

Efter kurset kan du:

 • Facilitere og bidrage til børns sunde fællesskaber ud fra viden om loven og mobning. 
 • Anvende analyse redskaber til at blive klog på klassens fællesskab og finde tegn på mobning.
 • Finde frem til konkrete metoder du kan anvende der hvor du oplever ekskluderende fællesskaber, mobning. 
 • Navigere i jeres egen trin-for-trin plan for forebyggelse og håndtering af mobning.

 

Her kan du booke

Vi har ofte mulighed for at tilbyde dette kursus gratis (så længe økonomien rækker) Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Vær opmærksom på, at der skal være min. 12 deltagere før et lokalt kursus kan oprettes.

Kr. 9.500 ekskl. transport

Mød dine undervisere

Inge Temple

Underviser og projektleder.
Inge er indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering. Hun har afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.

Charlotte Amalie Hyldig

Underviser og kursusudvikler

Charlotte har mange års erfaring som lærer i grundskolen og kan derfor tale ind i jeres virkelighed. Derudover læser hun antropologi ved siden af arbejdet som lærer. I Ung uden Mobning hjælper Charlotte med at udvikle kurser og materialer ligesom hun underviser på flere af UUMs kurser og workshops.