SAMMEN OM TRIVSEL - 2 timers forældremøde

For forældre med børn i grundskole og efterskole

Stå sammen om at sikre trivsel for alle børn i klassen

Forældremødet giver jer fælles viden om trivsel og fællesskaber samt en fælles tilgang til hvordan I bedst muligt kan løfte opgaven. Når forældregruppen har fælles forståelse for trivsel og mobning som læner sig op ad lærernes og pædagogernes, løfter det trivselssamarbejdet mellem skole og hjem. På forældremødet lægges der op til at tale i løsninger på forhånd - før problemer opstår.
Der er afsat tid til at tale om status på klassen og sammen blive enige om spillereglerne i klassen.


Forældremødet afvikles på skolen og er egnet til forældre med børn på alle klassetrin.


 

Det får I ud af forældremødet

  • Viden om fællesskaber og trivsel der sikrer et fælles afsæt
  • Tips til forebyggelse og håndtering af mobning eller lignende
  • Redskaber som I kan arbejde videre med i forældregruppen
  • Inspiration til trivselsfremmende aktiviteter drevet af forældregruppen 

Her kan du booke

Ofte kan vi tilbyde at afholde forældremøder gratis. Dette gælder når vi har modtaget økonomisk støtte som gør det muligt.
Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kr. 2.200 ekskl. transport

Mød oplægsholderen

Inge Temple

Underviser og projektleder.
Inge er indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering. Hun har afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.