Tre timers workshop - God dialog mellem skole og hjem

For dig, der arbejder med børn og unge i skoler, uddannelsesinstitutioner og ungemiljøer

En praksisorienteret workshop til skolens fagpersoner

Workshoppen har som formål at klæde skolens fagpersoner på til samarbejdet med forældregruppen når fællesskabet er ramt af samspilsproblematikker.

På workshoppen arbejder vi i praksis ud fra cases med afsæt i jeres hverdag med særligt fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation og på de usynlige eksklusionsprocesser der kan forekomme i skole-hjem-samarbejdet ved samspilsproblematikker.

I får øvelser i at anvende kommunikations- og samtalemodeller i praksis med afsæt i viden om forældretyper og deres kompetencer m.m. 

Det får du ud af workshoppen

  • Viden om kommunikationen mellem skole og hjem
  • Træning i modeller og metoder til skabelsen af god dialog
  • Trin-for-trin guide til det gode skole-hjem-samarbejde - også ved samspilsproblematikker
  • Indblik i skolens usynlige eksklusionsprocesser

 

Workshoppens indhold og pris

Workshoppen består af en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog, øvelser og refleksion. Undervisningen er dialogisk og involverende. Det handler om at afprøve redskaberne og perspektivere til anvendelsesmuligheder i egen praksis. Deltagerne får rig mulighed for at reflektere over anvendelsen i egen praksis.

Pris kr. 9.500 ekskl. transport

Økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Det er muligt at søge støtte til kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond

Mød din underviser

Inge Temple

Stifter og formand for Ung uden Mobning - en forening fra 2017 der startede op med økonomisk støtte fra Socialministeriet. I Ung uden Mobning udvikles metoder til at øge trivsel og afholder Inge kurser til både forældre og fagpersoner som styrker skole/hjem samarbejdet, kommunikationen og deres rolle i forhold til at skabe og støtte sunde og inkluderende fællesskaber for unge.
I Ung uden Mobning leder Inge de brede samarbejder på tværs med andre interesseorganisationer og NGO'er.
Inge er derudover indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering af systemisk opstilling. Hun har siden 2012 afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.


Læs mere på www.houseofheroes.dk

Ung uden Mobning