Hvad risikerer vi?

Tirsdags Trivsels Tip # 3

På vores Facebookside giver vi tips til, hvad du som fagperson bør være opmærksom på, når du overvejer at lave trivselsindsatser i klassen.

Det kan ske, at vi vælger en aktivitet som, på trods af vores gode intentioner, i bedste fald har ingen eller kun lille effekt men som i værste fald kan forværre situationen eller udstille en elev eller elevgruppe.

Ved at stille dig selv dette spørgsmål, har du bedre mulighedhed for lige at stå stille ved de risici der kan være ved en øvelse, aktivitet eller indsats.

Vi hører ofte, at der ved knas i klassens fællesskab sættes gang i forskellige aktiviteter eller øvelser som kommer til at virke modsat. Det kan være en helt uskyldig leg som at lade børnene vælge et boldspil: de børn der i forvejen byder mest ind får ofte lov at bestemme. I de tilfælde kan det være en god ide, f.eks. at lave et afstemningssystem hvor alle kommer til orde.

Det sker også, at en øvelse som sagtens kan give noget godt i en velfungerende og tryg klasse, som f.eks. ‘rose-runder’ eller ‘den varme stol’, i en klasse med et utrygt klassemiljø eller mobning kommer til at virke modsat.

Her er faren, at vi kommer til at legitimere eller forstærke mobningen når der til den populære pige kommer roser som: “Du er en fantastisk veninde” mens der til pigen der står på kanten af fællesskabet bliver sagt: “Du kan godt være fin nok at være sammen med når vi skal lave gruppearbejde i matematik, for det er jeg selv dårlig til”

Som lærer vil det være svært at slå ned på fordi det, der siges, jo egentlig ikke er decideret negativt, men det vil helt sikkert opfattes som en bekræftelse af det manglende tilhør for pigen på kanten.

Vælg gerne indsatser, aktiviteter og øvelser hvor børnene kan få øje på hinandens styrker og ressourcer og på, hvordan de kan spille hinanden gode.

Det var det sidste Tirsdags Tip i denne omgang! Husk at følge med på vores Facebook side for flere tips.

 
0 kommentar(er)

Skriv en kommentar