Hvad er planen?

Søndags Sparring Tip #3

På vores Facebookside giver vi tips til forældre om at arbejde sammen med skolen om trivsel.

Det sker alt for ofte, at vi bliver enige om at gøre noget og at vi så glemmer at evaluere og følge op på. Resultatet er ofte, at vi ikke helt ved, om det vi havde aftalt at gøre egentligt blev gjort, om det, der blev gjort virkede og om problemerne blev afhjulpet.

Når der afprøves en indsats eller aktivitet i klassen så er det en god idé at spørge til rammerne og aftalerne i forhold til::

1) Hvem har ansvaret?
2) Hvornår skal opgaven udføres?
3) Hvordan og hvornår følges der op på resultatet og hvem sørger for det?

Disse spørgsmål er gode at stille hvad enten det handler om planer I har lagt i forældregruppen om f.eks. at afprøve legegrupper eller om det er en trivselsindsats som lærerne står for.
Når de voksne omkring børnene samarbejder om det, de er fælles om, nemlig børnene så bidrager det i høj grad til at skabe de bedste forudsætninger for trivsel. 
Det var det sidste Søndags Sparring Tip i denne omgang. Følg med på vores Facebook side hvor vi løbende poster gode råd og tips.

0 kommentar(er)

Skriv en kommentar