Hvordan vælges den rette indsats?

Søndags Sparring Tip #2

På vores Facebookside giver vi tips til forældre om at arbejde sammen med skolen om trivsel.

Når dit barn ikke trives i skolen og I sammen bliver enige om, at der skal ‘gøre noget’ så kan du som forælder også have tanker om, hvad det ‘noget’ så kunne være. I kan have forskellige meninger om, hvilke løsninger er gode at afprøve og du kan som forælder ikke diktere hvad læreren skal gøre i klassen. Resultaterne bliver dog bedst, når skolen og hjemmet arbejder sammen og værdsætter hinandens input som værende værdifulde.

Du kan som forældre til enhver tid spørge ind til tankerne bag valg af en indsats i klassen:


1) Hvad er/var overvejelserne bag valget af netop denne indsats - og hvem hjælper den? 

2) Hvordan tænker I at denne indsats bidrager til at løse problemerne?

3) Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til hvad der risikeres ved indsatsen? 

4) Hvilke andre mulige indsatser har I overvejet?


Spørgsmålene hjælper jer til at vælge indsatser med omhu og med tanke på både gevinsten ved indsatsen og på mulige risici.

Næste søndag skal det handle om hvilke aftaler I laver om hvem der skal gøre hvad - for uden de overvejelser, kan ingen indsats lykkes!.
Vi lægger alle tips ind på bloggen her efterhånden som vi udgiver dem på vores Facebook side. Hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af tips fra UUM, så følg os på Facebook!

0 kommentar(er)

Skriv en kommentar