Partnere

Vi modtager støtte til vores projekter fra flere fonde og fra private donatorer uden hvem det ikke ville være muligt at udføre vores arbejde og hjælpe så mange fællesskaber som vi gør i dag.

Ung Uden Mobning startede op med støtte fra Socialstyrelsen

Projektstøtte fra Susi og Peter Robinsohns Fond

Projektstøtte fra Lemvigh-Müller Fonden

Private donationer