Mobning og forebyggelse i praksis - 2 timers oplæg

For dig, der arbejder med børn og unge i skoler, uddannelsesinstitutioner og ungemiljøer

Et praksisorienteret oplæg og workshop til skolens fagpersoner

Oplægget og workshoppen har som formål at klæde skolens fagpersoner på med teori som kan anvendes i praksis, til at forebygge og håndtere samspilsproblematikker i klassens fællesskab, med særligt fokus på mobning.

Vi tager afsæt i jeres hverdag og introducerer jer for praksisnære metoder, som I kan anvende med det samme. Udover at I får træning i at anvende analysemodeller til at give jer indsigt i fællesskabets mønstre, får I redskaber til at kunne lave et eftersyn på skolens anti-mobbestrategi således, at den ikke blot lever op til kravene, men også kan ses i den daglige praksis.

Oplægget afvikles på skolen og er egnet til alle skolens medarbejdere.

Det får du ud af oplægget og workshoppen

  • Viden om mobning og mobningens mønstre
  • Træning i modeller og metoder til analyse
  • Trin-for-trin guide til håndtering af mobning i praksis (handleplan)
  • Procesguide til udarbejdelse af jeres anti-mobbestrategi

 

Oplæggets indhold og pris

Oplægget består af en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, øvelser og refleksion. Undervisningen er dialogisk og involverende. Det handler om at afprøve redskaberne og perspektivere til anvendelsesmuligheder i egen praksis. Vi afslutter med en workshop-del hvor deltagerne får mulighed for at reflektere over anvendelsen i egen praksis.

Pris kr. 7.500 ekskl. transport

Økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Det er muligt at søge støtte til kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond

Mød din underviser

Inge Temple

Underviser og projektleder
I Ung uden Mobning leder Inge de brede samarbejder på tværs med andre interesseorganisationer og NGO'er.
Inge er derudover indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering af systemisk opstilling. Hun har siden 2012 afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.

LÆS MERE HER