Rammer for trivsel - 3 timers workshop

For skoleledelser og skolebestyrelser i grundskolen

Praksisorienteret kickstart til trivselsarbejdet med afsæt i lovkrav

Workshoppen har til formål at klæde skolens ledelse og skolens bestyrelse på, til at opfylde Undervisningsmiljølovems krav til antimobbestrategi og handleplan mod mobning eller lignende. Deltagerne får en kort gennemgang af lovkrav og ansvarsområder.

Der dukker med jævne mellemrum sager op på danske skoler der ender med afgørelser i den Nationale Klageinstans mod Mobning. En betydelig andel af disse sager resulterer i, at skolen får et påbud ift. de politikker og handleplaner, der skal sikre trivsel.

I oplægsdelen præsenterer vi jer også for de mest forekommende fejl og mangler i skolers antimobbestrategier og handleplaner mod mobning, der kan give et påbud fra den Nationale Klageinstans mod Mobning. 

Det er en tidskrævende proces at sætte sig ind i regler og love og formulere strategier der skal være med til at sikre god praksis på hele skolen. Selv for de skoler der har helt styr på strategierne, kan kommunikationen om retning, rammer og strukturer til dem, som står med udfordringerne i det daglige, udfordre. 

På workshoppen bliver der derfor afsat tid til at arbejde i praksis med at formulere strukturer vedrørende f.eks. kommunikation og dokumentation ligesom det vil være muligt at lægge planer for inddragelse af eksempelvis forældre og børn.

Det får I ud af workshoppen

  • Indsigt i Undervisningsmiljølovens krav til skoler hvad angår mobning og lignende
  • Viden om mobning og mobningens mønstre
  • Introduktion til konkrete modeller og analysemetoder til praksis
  • Redskaber til at formulere en trin-for-trin guide til håndtering af mobning i praksis (handleplan)
  • Procesguide til udarbejdelse af jeres anti-mobbestrategi
  • Procesplan med sparring på hvordan I kommer i mål med opgaven

 

Workshoppens indhold og pris

Workshoppen består af en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, øvelser og refleksion. Undervisningen er dialogisk og involverende. Det handler om at få den nødvendige viden, afprøve redskaberne og perspektivere til den lokale skole. Der bliver afsat tid til at kickstarte planlægningsprocessen ligesom I får mulighed for at reflektere over eksisterende strategier med ny input.

Vi har ofte mulighed for at tilbyde denne workshop gratis. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Pris kr. 9.500 ekskl. transport

Mød din underviser

Inge Temple

Underviser og projektleder.
Inge er indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering. Hun har afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.