Styr på rammer for trivsel - 3 timers workshop

For skoleledelser og skolebestyrelser i grundskolen

Praksisorienteret kickstart til trivsel iflg. lovkrav

Workshoppen har til formål at klæde skolens ledelse og skolens bestyrelse på, til at opfylde Undervisningsmiljølovems krav til antimobbestrategi og handleplan mod mobning eller lignende.

Der dukker med jævne mellemrum sager op på danske skoler der ender med afgørelser i den Nationale Klageinstans mod Mobning. En betydelig andel af disse sager resulterer i, at skolen får et påbud ift. de af skolens politikker og handleplaner, der skal sikre trivsel.

Påbuddene gives oftest på grundlag af:

  • Fejl og mangler i skolens lovpligtige anti-mobbestrategi
  • Manglende handleplan mod mobning
  • Tidsfrister der ikke overholdes jf lovkrav
  • Mangelfuld klagebehandling

Det er en tidskrævende proces at sætte sig ind i regler og love og formulere strategier der skal være med til at sikre god praksis på hele skolen. Selv for de skoler der har helt styr på strategierne, kan kommunikationen om retning, rammer og strukturer til dem, som står med udfordringerne i det daglige, udfordre. 

Det får I ud af workshoppen

  • Indsigt i Undervisningsmiljølovens krav til skoler hvad angår mobning og lignende
  • Viden om mobning og mobningens mønstre
  • Træning i konkrete modeller og analysemetoder til praksis
  • Trin-for-trin guide til håndtering af mobning i praksis (handleplan)
  • Procesguide til udarbejdelse af jeres anti-mobbestrategi
  • Procesplan med bud på hvordan I kommer i mål med opgaven

 

Workshoppens indhold og pris

Workshoppen består af en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, øvelser og refleksion. Undervisningen er dialogisk og involverende. Det handler om at få den nødvendige viden, afprøve redskaberne og perspektivere til den lokale skole. Der bliver afsat tid til at kickstarte planlægningsprocessen ligesom I får mulighed for at reflektere over eksisterende strategier med ny input.

Pris kr. 9.500 ekskl. transport

Mød din underviser

Inge Temple

Underviser og projektleder
I Ung uden Mobning leder Inge de brede samarbejder på tværs med andre interesseorganisationer og NGO'er.
Inge er derudover indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering af systemisk opstilling. Hun har siden 2012 afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.

LÆS MERE HER