To dages kursus - introduktion til Restorativ Praksis

For dig, der arbejder med børn og unge i skoler, uddannelsesinstitutioner og ungemiljøer

Undervisere Gro Emmertsen Lund og Inge Temple

Forebyggelse og håndtering af konflikter i skolens hverdag

Enhver lærer og pædagog i skolen ved, at et højt konfliktniveau kan ødelægge fællesskabet og fylde meget i skoledagen.

At skabe velfungerende fællesskaber har store fordele både fagligt, socialt og individuelt. Det er samtidigt noget af det, der kan udfordre mest.

På trods af en lang og god tradition for at arbejde med trivsel i skolen, viser undersøgelser, at flere og flere børn mistrives. I Danmark står vi på relativ bar bund, hvad angår professionelle metoder til at håndtere samspilsproblemer på vellykket vis. 

Resultatet er ofte, at man som lærer eller pædagog står meget alene med opgaven, ligesom der kan være stor forskel på praksis i fx 7A og 7B. 

Fra international forskning ved vi, at restorativ praksis er let anvendelig og meget effektfuld i forhold til at styrke fællesskaber, samt forebygge og håndtere samspilsproblemer som fx:

 • Konflikter i klasserummet
 • Problematisk adfærd, fx aggression
 • Mobning og mobbedynamikker
 • Marginalisering
 • Skoleforagtproduktion

 

Hvad er Restorativ Praksis?

Restorativ kan oversættes til genoprettende, genopbyggende og relationsudviklende.

Restorativ praksis er en samlet betegnelse over tilgange og metoder til håndtering af samspilsproblematikker med forebyggelse og håndtering i skoler og institutioner som formål.

Metoderne retter fokus mod at adressere skaden og reparere det relationelle fremfor at adressere hændelsen og udøve sanktioner. Metoderne har et fællesskabsorienteret afsæt, og gør det muligt for os at bevæge os væk fra de straf-, skylds- og sanktionsrettede muligheder, som ofte benyttes, men som har ringe, ingen eller direkte negativ effekt.

Det er systemiske, anerkendende og narrative teorier, der danner fundamentet for Restorativ Praksis.

 

De 4 pejlemærker at arbejde efter i Restorativ Praksis

Genoprettelse - ikke gengældelse, straf, konsekvenser eller opdragelse

Relationer - ikke individer

Ansvarlighed overfor hinanden - ikke overfor autoriteter

Fair proces - Inkludere flere stemmer fremfor at isolere den enkelte

 

Restorativ Praksis bruges i New Zealand, Australien, Canada, USA, UK, Norge, Ungarn m.fl. og har vist sig anvendelig til udvikling af inkluderende læringskulturer og styrkelse af relationer, kammeratskaber, tilhørsforhold til skole- og uddannelsessted, gennemførselsprocent og livskvalitet for børn/unge og voksne/de professionelle.

 

De metoder, som kurset vil introducere, er:

 • Undercover anti-mobbeteams
 • Restorative cirkler
 • Restorativ konflikthåndtering
 

Det får du ud af kurset

Dette kursus har fokus på at lære dig metoder, som kan anvendes med det samme.

Du vil prøve kræfter med håndværket i en tryg og læringsfokuseret kontekst sammen med andre ligesindede.

Du kan gå i gang med at bruge Restorative Praksis i din egen praksis. De to kursusdage ligger derfor med to ugers mellemrum, så I som deltagere kan gå hjem og afprøve det lærte, hvorefter vi sammen arbejder videre med afsæt i jeres oplevelser i praksis.

 • Kendskab til teorien og metoderne i Restorativ Praksis
 • Øvelse i brug af metoderne
 • Afprøvning af metoderne i egen praksis
 • Opsamling og refleksion over anvendelsesmulighederne

 

Alle kan lære det!

Med din interesse, erfaringer og forhåbninger i samspil med de øvrige deltagere, kan det kun blive godt.

Kursets indhold og pris

Kurset består af en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, øvelser og refleksion. Undervisningen er dialogisk og involverende. Det handler om at afprøve redskaberne og perspektivere til anvendelsesmuligheder i egen praksis.

Dag 1 - Intro til teori og praksis

Vi gennemgår teorien og de grundlæggende ideer i Restorativ Praksis. Dernæst får du en introduktion til redskaberne i værktøjskassen. Vi drøfter anvendelsesmuligheder i praksis, indkredser egne prøvehandlinger, som vi samler op på på dag 2.

Dag 2 - Træning og læring i praksis

Opsamling på prøvehandlinger. Mere træning og afprøvning af redskaber. Øvelse gør mester. Indkredsning af særlige fordele ved de forskellige redskaber. Fremtidsperspektiver for egen praksis.   

Deltagerpris kr. 3.475 inkl. forplejning

JA TAK jeg vil gerne have en plads på kurset

Økonomisk støtte til kompetenceudvikling

Det er muligt at søge støtte til kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond

Praktisk information

Kurset afholdes når der er 25 tilmeldte.

Deltagerprisen er inklusiv morgenbrød, frokostbuffet og eftermiddags kaffe m. kage. 
Lad os vide, hvis du har særlige krav til forplejning (vegetar, allergier m.m.)

Du får besked om lokale m.m. når vi nærmer os kursusdatoen.

 

Det med småt:

 • Kurset afholdes ved mindst 25 tilmeldte - opnås dette antal ikke refunderes indbetalinger hurtigst muligt.
 • Beløbet refunderes ikke ved sygdom eller ved afbestilling efter 4 uger før første mødegang men du må gerne overdrage din plads til en anden.

 

Mød dine undervisere

Gro Emmertsen Lund

Gro er ph.d fra Twente University og har forsket i usynlige sociale eksklusionsprocesser i danske skoler. Hun er oprindelig lærer med erfaring fra almen – og specialområdet. Siden 2011 har Gro besøgt skoler i USA og Canada, der arbejder med Restorative Practices, ligesom hun samarbejder med prof. John Winslade, der er en central aktør i det New Zealandske miljø for Restorativ Praksis. 

Efter flere år som konsulent i Haslebo & Partnere har Gro stor erfaring med udvikling, design, facilitering og gennemførelse af konsulentopgaver for offentlige og private organisationer. Siden 2011 har Gro undervist på Haslebo & Partneres leder- og konsulentuddannelse.

Gro er en del af forskernetværket NO!SE: Network of Independent Scholars in Education, Samt Associate og Faculty Advisor ved The Taos Institute's uddannelsesprogram. Certificeret IIRP practitioner.

Læs mere om Gro på

Inge Temple

Stifter og formand for Ung uden Mobning - en forening fra 2017 der startede op med økonomisk støtte fra Socialministeriet. I Ung uden Mobning udvikles metoder til at øge trivsel. Inge afholder kurser til både forældre og fagpersoner, som styrker skole/hjem samarbejdet, kommunikationen og deres rolle i forhold til at skabe sunde og inkluderende fællesskaber for unge.
I Ung uden Mobning leder Inge de brede samarbejder på tværs med andre interesseorganisationer og NGO'er.
Inge er derudover indehaver af kursusvirksomheden House of Heroes hvor hun siden 2012 har udbudt kurser, workshops og coaching til fagprofessionelle, børn/unge og forældre. Inge er bredt uddannet i flere coachingretninger og -metoder samt i facilitering af systemisk opstilling. Hun har siden 2012 afviklet tusindvis af samtaler med unge og undervist skolens fagprofessionelle i hvordan de kan arbejde med at styrke de unges livsduelighed og trivsel i udskolingen og på ungdomsuddannelser i praksis.

Læs mere om Inge på