Ung med Vilje i Aabenraa - gruppeforløb med 8 mødegange

For dig mellem 13-15 år der ønsker at stå stærkere i livet

Forløbet er til dig, der ønsker at:


● Styrke dig selv mentalt i forhold til dine sociale kompetencer, relationer og selvværd m.m.

● Få redskaber du kan bruge til fx at undgå tankemylder og til at stå stærkere i modgang. 

● Udvikle dig positivt sammen med andre - så du har det godt med at være dig og føler dig klædt på til at tackle livet.


På møderne er der plads til, at vi taler om det, der er vigtigt for dig.
Vi kommer med korte oplæg og en masse øvelser og refleksioner som kan hjælpe dig med at klare de udfordringer, du står med.

På forløbet vil du få redskaber, som du kan bruge både nu og senere i livet - redskaber der kan gøre det lettere for dig at tackle livets udfordringer. Vi taler sammen om metoder til bedre at kunne håndtere og forstå dine tanker og dine følelser.

Når du forstår dig selv bedre, har du lettere ved at ændre på adfærd og tanker, som ikke gør noget godt for dig.

Forløbet er bygget op så der er plads til at tale om det, der fylder, mens vi samtidigt kommer med en solid værktøjskasse og viden der hjælper dig til at være glad for at være dig - præcis som du er!

Her er nogle eksempler på temaer, som kan tages op i forløbet:

Selvværd og selvtillid - bliv bevidst om dit eget værd og styrk din selvtillid
Styrker - få øje på dine styrker, ressourcer og muligheder, og lær at anvende dem
Tanker - håndtering af negative tanker og tankemylder
Følelser - lær at forholde dig til dine følelser
Negativ selvsnak - bliv god til at sortere i hvilken stemme du vælger at lytte til
Indre ro - find ud af hvordan du kan blive god til at hvile i dig selv
Mod og optimisme - træning af mod og optimisme klæder dig på til at kunne tackle livet


Ovenstående er blot eksempler - vi kan tage de temaer op som fylder for dem der er med på forløbet! 

 

Det får du ud af forløbet

Vi kommer til at udfordre dig på nogle af dine tanker og overbevisninger - men aldrig mere end du kan klare!  Du vil helt sikkert rykke dig i en positiv retning og opleve en styrket tro på dine egne evner og muligheder.

På trivselsforløbet får du:

  • Mulighed for at møde andre der ligesom dig, har lyst til at styrke sig selv mentalt
  • Viden om trivsel og mental sundhed og strategier til livsmestring
  • Gode samtaler med dygtige frivillige der er der for dig
  • Adgang til redskaber og metoder der hjælper dig med at håndtere fx tankemylder, stress, problemer i dit sociale liv, negative tanker, manglende motivation og andet, som du kunne tænke dig at få hjælp til. Vi kommer med mange års erfaring og en fyldt værktøjskasse!
  • Øget forståelse for dine tanker og følelser - med bedre indsigt i dig selv øger du dine chancer for at kunne ændre på det, du ikke længere ønsker 
  • Træning i at stå stærkere i livet - når du lærer at sige til og fra og passe på dine egen og andres grænser styrker det dig og dine relationer
  • Indblik i dine styrker - både dem, du anvender allerede og dem, som du kan skrue op for for at opnå det, du gerne vil
  • Træning i at tænke i nye baner og i alternative løsninger - så du ikke sidder fast i de udfordringer, du møder på din vej

 

Det praktiske

Vi mødes 8 gange i alt og der er plads til 10 deltagere på hvert hold. Møderne finder sted på Frivilligcenter Aabenraa.
 

 

Meld dig til her