Rådgivning til forældre

Når du har brug for sparring om dit barns trivsel i skolen

Som forældre til et barn der ikke trives i skolen, kan det nogle være at skabe plads til at tale om de tanker og følelser der rammer os, når vores barn ikke trives. Dialogen med skolen kan også give problemer - især i de tilfælde hvor I ikke ser eller oplever det samme og der er uenighed om, hvad der er på spil.

Når børn ikke trives og de voksne omkring barnet skal tale om løsninger, besværliggøres dialogen når parterne har svært ved at forstå hinanden.

Forældre taler ofte helt naturligt med afsæt i eget barn og kan være påvirket af de store følelser der opstår, når ens barn ikke trives. Dernæst ser de fleste forældre også på sagen i lyset af det fællesskab, som barnet måske ikke er en del af.

Fagpersonerne taler nogle gange et ’fagsprog’ og deres tanker kan tage afsæt i en faglighed som kan være svær at følge og derfor svær at forstå indholdet og konsekvenserne af. Lærere har generelt et ønske om at hjælpe med at skabe et trygt og inkluderende skoleliv for dit barn – men det kan være svært at se vejen dertil når uhensigtsmæssig adfærd og hændelser forekommer.

Resultatet kan blive at begge parter taler forbi hinanden og i værste fald ikke kan forstå hinanden. I de tilfælde kan det være svært at blive enige om en løsning der tilgodeser barnet og fællesskabet bedst muligt.

Det er vigtigt i denne slags dialoger at der er et ligeværdigt forhold mellem skole og hjem: I er begge eksperter på hver jeres del af barnet og kan derfor gøre hinanden klogere på den del af barnet som den anden ikke har adgang til.

Vi tilbyder rådgivning og sparring til dig, med et barn der ikke trives i skolen.

Vi sidder klar på telefonen

Du kan ringe til os hver tirsdag og torsdag mellem kl. 15-17 på telefon nummer 42 95 42 08.