Er du den stærke profil vi søger?

Vi udvider bestyrelsen og søger en programchef

Vi søger et nyt medlem til bestyrelsen, som på frivillig basis har tid og lyst til at arbejde ind i en mindre nonprofitorganisation med stort vækstpotentiale og spændende planer for fremtiden.

Den nuværende bestyrelse tæller tre medlemmer og vi ønsker at udvide bestyrelsen med yderligere to poster. I UUM er det vigtigt at have en arbejdende bestyrelse. Det betyder, at bestyrelsesjobbet både omfatter det egentlige bestyrelsesarbejde men også driftsopgaver ved siden af.

Den ideelle kandidat vil være i stand til at lede arbejdet med at videreudvikle, positionere og styrke UUMs brand på et strategisk niveau i samarbejde med den øvrige bestyrelse samt på et aktivt, udførende niveau.

Du kan …
- Være drivende kraft til udvikling af koncepter, metoder og materialer med solidt afsæt i nyeste viden om trivsel, fællesskaber m.m.
- Lede arbejdet med udviklingen af analoge og digitale koncepter for UUM i samarbejde med andre aktører

- Danne professionelle venskaber med andre organisationer med samme værdigrundlag

- Byde ind i arbejdet med at træffe strategiske beslutninger vedrørende UUMs ydelser og koncepter i samarbejde med bestyrelsens øvrige medlemmer samt løfte en signifikant del af det udførende arbejde.
- Forretningsudvikle hen imod et bæredygtigt, non-profit forretningskoncept
- Repræsentere organisationen over for samarbejdende organisationer og kommunale aktører
- Indtage en væsentlig rolle i forhold til at udforme stærke fondsansøgninger

Du har …

- God erfaring med konceptudvikling inden for det sociale felt/trivsel og læring, gerne fra en NGO

- Strategisk tilgang til samarbejder om projekter
- God erfaring med og kan bidrage væsentligt til effektive fondsansøgninger

- Styr på den digitale verden og har fingeren på pulsen med de digitale muligheder

- Evnen og lysten til at operere strategisk såvel som operationelt

- Dokumenterede, gode erfaringer med ovenstående arbejdsopgaver

- Overskud til at byde ind i UUM med dine erfaringer og tid, også i udførende opgaver, i et dedikeret team
- Ambitioner om at ville spille en central rolle i forhold til at føre UUM frem og op

- Lyst til at styrke børn og unges mulighed for at være en del af sunde fællesskaber

- Et inkluderende og empatisk menneskesyn og en stærk tro på værdien af fællesskaber

Vi tilbyder
En bestyrelsespost i en organisation med stort potentiale og muligheden for at sætte dit præg på centrale beslutninger. Du bliver en del af et fast team bestående af bestyrelsesmedlemmerne og den daglige leder. Derudover vil du have adgang til et dedikeret advisoryboard der kan bistå med viden og rådgivning på dit arbejdsområde. Du vil også have kontakt til frivilligteamet der pt tæller 16 personer med forskellig faglig baggrund og forskellige frivilligopgaver i UUM.

Jobbets omfang
Mængden af opgaver vil variere, og det kræver derfor både et vist tidsmæssigt overskud og en vis fleksibilitet i de ca. 12 timer pr. måned. Du kan udføre arbejdet hjemmefra eller kombinere det med tilstedeværelse på kontoret i Malling. De 4-5 årlige ordinære bestyrelsesmøder foregår enten på UUM’s kontor eller online og hertil kommer diverse kortere online møder samt de udførende opgaver forbundet med denne rolle.

Om UUM
UUM arbejder for sunde og værdige fællesskaber med plads til alle. Vores arbejde omfatter bl.a. støtte og rådgivning til forældre, børn og unge og kompetenceudvikling for skolernes fagpersoner.  Vi samarbejder på tværs af indsatser og organisationer for at skabe de bedste forudsætninger for retten til at være en del af fællesskabet for alle.

Send din ansøgning og dit CV til Inge Temple, Formand UUM på:
mail@uum.dk. Du er velkommen til at ringe på tlf. nr. 42954208 hvis du har spørgsmål til jobbet. Matcher din profil vores behov bliver du inviteret til samtale med bestyrelsens medlemmer. Samtaler afvikles løbende.