Er du den stærke profil vi søger?

Vi udvider bestyrelsen!

Vi søger dig med en baggrund inden for ungeområdet og med lyst og tid til en meningsfyldt bestyrelsespost 
 
Det giver mening at tage hånd om vores unge – og i denne bestyrelsespost gør du en forskel! Her arbejder du ind i en mindre nonprofitorganisation med stort vækstpotentiale og spændende planer for fremtiden!
 
Vi arbejder for sunde og værdige fællesskaber med plads til alle og vores aktiviteter omfatter flere målgrupper: unge, forældre og skolens fagfolk. Til vores aktiviteter hører blandt andet Ung Med Vilje forløb for unge 13-25 år, kurser for skolens fagfolk, oplæg for forældre m.m.
 
Da vi er en lille frivillig organisation med vækstdrømme, omfatter en bestyrelsespost her både det egentlige bestyrelsesarbejde men også udførende driftsopgaver. Den ideelle kandidat vil derfor både være i stand til og have tiden til at udføre opgaverne med at videreudvikle, positionere og styrke UUM på et strategisk niveau i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

Du har …
- Et inkluderende og empatisk menneskesyn og en stærk tro på værdien af fællesskaber
- Lyst, evner og tid til at operere på strategisk såvel som operationelt niveau
- En baggrund inden for ungeområdet (evt. på ledelsesniveau) eller fra NGO-verden 
- Ambitioner om at spille en central rolle i forhold til at føre UUM frem og op
- Erfaring med politisk arbejde og lobbyisme er et plus

 

 

Vi tilbyder ...
En bestyrelsespost i en organisation med stort potentiale og muligheden for at sætte dit præg på centrale beslutninger. Du bliver en del af et fast team bestående af to bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene fungerer som daglig leder. Derudover vil du have adgang til et fagligt advisoryboard der kan bistå med viden og rådgivning. Du vil også have kontakt til vores frivilligteam der har forskellig faglig baggrund og opgaver.

 

 

Vi tilbyder ...
En bestyrelsespost i en organisation med stort potentiale og muligheden for at sætte dit præg på centrale beslutninger. Du bliver en del af et fast team bestående af to bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene fungerer som daglig leder. Derudover vil du have adgang til et fagligt advisoryboard der kan bistå med viden og rådgivning. Du vil også have kontakt til vores frivilligteam der har forskellig faglig baggrund og opgaver.

Opgavernes omfang ...
Mængden af opgaver kræver et vist tidsmæssigt overskud samt fleksibilitet og forventes at være i et omfang i gennemsnit mellem 5-10 timer ugentligt. Du kan udføre arbejdet hjemmefra eller kombinere det med tilstedeværelse på kontoret i Malling. De 6-8 årlige ordinære bestyrelsesmøder foregår oftest på UUM’s kontor. Du skal regne med diverse kortere online møder samt de udførende opgaver forbundet med denne rolle.

Tag en snak med os
Send din ansøgning og dit CV til Inge Temple, Bestyrelsesformand UUM på: mail@uum.dk. 
Du er velkommen til at ringe på tlf. nr. 42954208 hvis du har spørgsmål til jobbet. Matcher din profil vores behov bliver du inviteret til samtale med bestyrelsens medlemmer (samtaler afvikles løbende)