Projekter

Projekter der skaber trivsel og sammenhold

Vi har flere projekter i støbeskeen målrettet både unge, forældre og/eller fagprofessionelle. Den røde tråd igennem projekterne er baseret på vores overordnede teorier om samspilsproblematikker og mobning. Vi har stort fokus på praksisnærhed, og temaer som trivsel, sammenhængskraft og relationskompetence for alle involverede parter er til stede i alt, hvad vi foretager os.

Eksempel på projekt:

’Det FÆLLES vi’ – Hvorfor og hvordan samarbejder vi?

Målgruppe: Unge, forældre og fagprofessionelle

Fællesskabets ansvar og hvorfor gruppedynamik har indflydelse på mobning? Målgruppe: Fagprofessionelle og forældre inkl. gensidig læring.