Forældre

Vi hjælper dig, når dit barn ikke trives i fællesskabet

Når børn ikke trives, rammer det forældrene hårdt. Vi vil så gerne hjælpe vores børn, men det kan være svært at vide, hvilken hjælp de har brug for, og hvad den bedste støtte er.

Hvis du er forælder til et barn eller en ung, der bliver mobbet eller på anden vis ikke trives i fællesskabet, så finder du hos foreningen UUM masser af viden, redskaber og bud på, hvad du kan gøre. Helt konkret.

Du får bl.a. vores bud på, hvordan du bedst støtter dit barn, og hvordan du kan have gode dialoger med skolen/lærerne og de andre i forældregruppen.

Hjælp dit barn bedst med konkret støtte, råd og vejledning fra UUM. 

Vi taler først sammen i telefonen om den konkrete situation, dit barn og du står i.

Samspilsproblematikker, sociale udfordringer i fællesskabet, mobning er nogle af de temaer, som vi hjælper flest forældre med at blive klogere på, så de er klædt på til at starte sunde og konstruktive dialoger med lærerne, skoleledelsen og ikke mindst forældregruppen.

Se muligheder for konkret hjælp herunder.

Tegn på at dit barn ikke trives

Børn og unge, der oplever mobning eller andre problemer i fællesskabet, kommer ikke altid selv og fortæller os det.

Ofte er der tegn, som kan give os mistanke om, at ikke alt er, som det skal være.

 • Ondt i maven

 • Vil ikke i skole

 • Lavt selvværd

 • Generelt ked af det, sur, tvær, dårligt humør

 • Kun få venner, hvis nogen

 • Har problemer med at sove, får mareridt

 • Dalende karakterer, mindre interesse i skolen

 • Bliver indesluttet – trækker sig

 • Gør skade på sig selv (cutter, udvikler spiseforstyrrelser m.m.)

Sørg for at fortælle dit barn/din teenager, at du er klar til at lytte med et åbent sind, hvis de gerne vil fortælle dig noget. Du spørger sikkert ofte, hvordan skoledagen er gået, men husk også at spørge, hvordan dagen online er gået.

”De andre kan ikke lide mig” – hvad gør du som forælder?

Hvis dit barn fortæller dig om mobning eller andre problemer i fællesskabet, så handler det først og fremmest om at lytte. Dernæst om at holde hovedet koldt.

Det, der typisk afholder børn og unge fra at fortælle om sociale udfordringer, er:

 • Angst for ikke blive troet på

 • Faren for at blive grint af

 • Følelsen af skamfuldhed

 • Ikke at ville bekymre sine forældre

 • Manglende tro på, at mor/far kan hjælpe

 • Angst for, at mor/far vil overreagere

Det er derfor vigtigt, at du:

 • Lytter til dit barn

 • Tager tingene alvorligt

 • Viser, at du magter at håndtere situationen

 • Tager dit barn med på råd, og I sammen lægger en plan

 • Ikke handler uden at informere barnet om, hvad der skal ske

Hvis der er tale om trusler eller alvorlige krænkelser, er det vigtigt at reagere med det samme. Det er skolens ansvar at tage hånd om alle former for mobning der foregår i skolens fællesskaber.

Trin for trin guide

Vi hører ofte fra forældre til mobningsramte børn, at de har forsøgt at tale med forældrene til mobberen, men at det ofte leder til uenighed og diskussioner.

Det er for de fleste forældre svært at tro på, at deres barn kan finde på fx at kalde en anden grimme øgenavne eller skrive sårende kommentarer på de sociale medier. Forældre ser ikke deres barn i den rolle, og det er der gode grunde til.

Årsagerne til mobning findes nemlig ikke i de enkelte børn, men i fællesskabsdynamikkens sociale mønstre, der er kommet på afveje.

Det er derfor helt almindeligt, at den mobbende adfærd ikke ses i hjemmet, men kun fx i skolen.

I et mobbende fællesskab er mobningen det, der er blevet til det fællesskabende. Derfor handler det om at få skabt grobund for, at et tolerant fællesskab med plads til forskelligheder og med respekt for hinanden kan vokse sig stærkt.

Her får du et forslag til skridt du kan tage hvis dit barn eller din teenager bliver mobbet.

 • Tal med dit barn, og læg en plan

 • Tag kontakt til læreren, og bevar hovedet koldt

 • Find sammen med læreren ud af, hvad der kan sættes i gang i klassen for at styrke fællesskabet

 • Aftal at holde et møde med forældregruppen, så I sammen kan være med til at styrke fællesskabet

 • Lav tydelige aftaler om, hvad der skal ske i klassen

 • Find sammen med læreren ud af, om dit barn har brug for støttende samtaler eller anden hjælp

 • Det er muligt, at mobberen/mobberne også har brug for støtte til at komme ud af dårlige fællesskabsvaner

 • Følg op, og evaluer resultater løbende

Forældre fortæller os, at det nogle gange kan være svært at få skolens og lærernes støtte og opbakning til at løse fællesskabets problemer.

Nogle forsøger at slå situationen hen som almindeligt drilleri. Andre peger på dit barns eller teenagers adfærd som forklaring på fællesskabets problemer.

Der kan opstå en slags definitionskamp mellem de voksne, hvor fokus ligger på at finde ud af, om situationen der er opstået kan kaldes mobning eller ej.
Da definitionsmagten ligger hos skolen, oplever nogle forældre at stå med en uforrettet sag.

Det er vigtigt, at du ikke giver op. Opgaven er delt mellem klassens forældre og skolen – og det kræver handling fra begge parter for at finde løsninger på fællesskabets udfordringer.