Landsforeningen Ung Uden Mobning

 

UNG UDEN MOBNING er en frivillig landsforening der hjælper med at skabe sunde fællesskaber. Her er der hjælp, rådgivning og viden til alle der færdes i mobbende fællesskaber eller fællesskaber med andre samspilsproblematikker.

 

Vi hjælper mobberamte børn, unge og deres forældre i dialogen med forældregruppen, lærerteamet eller skoleledelsen.

Vi guider mobbende fællesskaber til at blive sunde, tolerante fællesskaber med plads til at være sig selv - og med plads til alle. 

Vi holder oplæg på skoler og i foreninger så alle kan blive klædt på med viden om samspilsproblematikker - og klar til at spille en positiv rolle i fællesskabet.

 

Alle fortjener en plads i et sundt fællesskab

 

Telefonrådgivning mandag + torsdag kl. 15-17 på tlf. 4295 4208 og på e-mail til mail@uum.dk

Du kan ringe til os anonymt hvis du foretrækker det.

Unge

Føler du dig udenfor? Bliver du mobbet? Eller er du ikke accepteret som en del af fællesskabet? Vil du vide mere om, hvordan sunde fællesskaber bygges op?

På siden her finder du både viden og gode råd, som hjælper dig.

Du bestemmer selv om du vil kontakte os og få helt konkret hjælp, eller om du selv vil afprøve de redskaber, du finder på siden.

Vi er her for at hjælpe dig.

Forældre

Mange forældre oplever i perioder, at deres barn ikke trives i fællesskabet. Eller at barnet udsættes for mobning.

Hvordan støtter du dit barn/unge menneske bedst muligt, når fællesskabet slår revner, og hvordan kan du sikre, at dialogen med skolen/klubben er konstruktiv og løsningsfokuseret?

Her på siden finder du konkret hjælp til, hvad du kan gøre i de situationer – og også til hvad du skal undgå at gøre.

Fagpersoner

Samspilsproblematikker. Mobning. Social uro.

Det kan være svært som lærer eller pædagog at være på forkant med det uformelle fællesskab i gruppen. De sociale mønstre skifter ofte og kan stikke af i en usund retning.

Her finder du gode råd og konkrete forslag til, hvordan du som fagperson kan kvalificere skole/hjemsamarbejdet ved social mistrivsel/mobning.

Læs også om vores kurser og workshops for fagpersoner.

Viden om

Mobning er en samspilsproblematik – altså et problem der opstår af og mellem mennesker. Et mobbende fællesskab har skabt et usundt fællesskabsmiljø, hvor der ikke er plads til alle.

Det betyder, at en eller flere medlemmer af gruppen ikke accepteres, holdes udenfor eller på anden vis mobbes.

Der er som regel tegn på, at et fællesskab er i fare for at skabe et usundt mønster. Mobning kan opstå, når fællesskabet ikke har fået hjælp i tide.

Du kan læse mere om samspilsproblematikker, mobning og forebyggelse her.

Støt op

Kom og vær med hvis du mener mobning bør stoppes!

Som forening er vi afhængige af din og andres støtte for at kunne udføre vores arbejde med at være med til at sikre at alle børn og unge i Danmark kan føle sig som en del af et fællesskab.

Der er også mobberamte børn og unge hvor du bor. To børn i hver klasse rammes af mobning - det er alt for mange børn som må leve med alvorlige konsekvenser. Nogle gange for resten af livet.

Nedenfor kan du se, hvordan du kan støtte op om vores vigtige arbejde med de mobberamte børn og unge. Med din støtte er du med til at sikre at alle børn kan færdes i trygge og sunde fællesskaber.

 

Projekter

I foreningen Ung Uden Mobning arbejder vi for, at alle får en plads i tolerante fællesskaber, hvor der er plads til forskelligheder.

Med dette formål for øje udvikler vi i vores projekter nye metoder og redskaber. Vi vil skabe mulighed for og adgang til værdiskabende metoder og redskaber, der øger sammenhængskraften i fællesskabet.

Ingen skal stå udenfor alene.

Vi arbejder sammen med andre organisationer og foreninger, der ligesom os mener, at fællesskaber for alle er vigtigt.

Vi søger økonomisk støtte til at kunne søsætte nogle af de vigtige projekter, som du kan læse mere om her.